سفارش تبلیغ
صبا

زندگی آرام

داستان
بی اف ناز من
محمدحسین قدیری

کلید واژه ها:

دوستی، عشق، همسرگزینی، تنش همسران، واسطه حل مشکل، خیانت و..


https://t.me/dastan_psy/10

داستان
بی اف ناز من
محمدحسین قدیری
قسمت 1
ترم اول میکروبیولوژی که بودم بین همکلاسی‌هایم مثل گاو پیشانی سفید بودم؛ خواستگار همتا و دوست پسری نداشتم. اعتمادبه‌نفس و درسم حسابی افت پیدا کرده بود و ذهنم مشغول شده بود. باید یک دختر تنها باشی تا بفهمی تک ماندن یعنی چه؟

حس تک ماندنم مانند این بود که هنگام زنگ ورزش بچه‌ها برای بازی یارکشی کنند، هر کس یاری برای خود انتخاب کند و تو تنها بمانی. آن وقت است که حاضری زمین دهان باز کند و تو را ببلعد. به خودت هزار فحش و ناسزا می‌دهی و می‌گویی ای کاش پاهام شکسته بود و این جا نیامده بودم که این طوری بین بچه‌ها رسوا و تحقیر بشم و از افرادی که یارکشی کرده بودند و تو را گزینش نکرده بودند دلخور می‌شوی.
بین بسیاری از دختران مرسوم است که برای خوشبختی، بخت خوب و موفقیت در زندگی طالع خود را ببینید و سنگ‌ماه تولد بخرند و براساس آن برنامه‌ریزی کنند. من هم روزی به مغازه بدلیجات‌فروشی رفتم. به مغازه‌دار گفتم فروردینی هستم.

ابتدا انگشتر عقیق را در دست و گردن‌بند ماه تولد را با توصیه او به گردن انداختم و بعد مشخصاتم را خواندم:
«متولدین زن این ماه عموماً افرادی خوش‌رو، خوش‌زبان، تندخو اما مهربان، با قدی متوسط می‎باشند. اینان کمی حسود و دوستدار جشن و سرورند. اغلب در ابتدای زندگی با مشکلاتی مواجه خواهند بود، اما به ترتیب موقعیت و عزت نصیبشان می‎شود. اینان نزد پدر و مادر عزیز هستند.

خود نیز صاحب فرزندان زیادی می‎شوند. اغلب اینان دارای همسری با کمال و صاحب قدرت می‎شوند. متولدین زن این ماه اغلب در خانه‎داری و همسرداری مسلط هستند. از نامحرم دوری می‎کنند و طالب رضایت شوهرند.

اینان اغلب شاکر و خوش قلب هستند. اما برای کسب آرامش و آسایش بیشتر، باید از کفران نعمت پرهیز کنند. این افراد طبعی گرم و خشک دارند و عموماً در زندگی با سه خطر مواجه می‎شوند. هرگاه از این سه خطر بگذرند، عمر طبیعی خواهند داشت. اینان باید صادق و راستگو باشند، زیرا دروغ به آنان صدمه می‎زند. این زنان اغلب طالب لباس‌های روشن و سنگ عقیق هستند.»


ادامه داره.....

https://t.me/dastan_psy/10